lunes, 21 de octubre de 2013

A COROACIÓN DE NAPOLEÓN

Pintura de JACQUES-LOUIS DAVID,
pintor oficial de Napoleón Bonaparte.
O cadro mide 629x979cm, actualmente
está no Museo do Louvre, París.

Representa a escea que se desenvolve o
o 2 dedecembro de 1804, na catedral
Notre Dame de París.

A coroa de loureiro representa a fascinación
de Naoleón polo Imperio Romano


jueves, 17 de octubre de 2013

martes, 15 de octubre de 2013

O PODER CURATIVO DA AUGA

Masaru Emoto fotografou as moléculas da auga en estado natural
e tras tratalas con mensaxes tanto positivas coma negativas , 
os cambios que se observan nas moléculas de auga son incribles.
Cando as mensaxes son positivas as estruturas son belas e simétricas, 
cando as mensaxes son negativas a estrutura molecular é desordenada
e pouco estética.


Emoto quérenos facer ver a través das súas investigacións 
que a auga non só recolle información do lugar onde discorre
senón que tamén é sensible aos sentimentos e á consciencia.
Esa información faise marabillosamente visible ao cristalizarse a auga.
Se os cristais de auga se deforman ante calquera mensaxe, voz,
sentimento, música que se transmita no seu ámbito, 
modificando a súa mesma estrutura molecular,
realmente nos encontramos ante un descubrimento espectacular. 
Nós somos un 75% auga e segundo os estudos de Emoto
podemos modificar a estrutura das nosas moléculas de auga
en función dos nosos pensamentos.