miércoles, 19 de abril de 2017

ROMANTICISMO

Conciencia da individualidade
Diferencia fronte ó común
Liberdade fronte o despotismo
Orixinalidade fronte o canon
Creatividade fronte á imitación
Imperfección fronte ó perfecto
ROMANTICISMO, dende fins do século XVIII ata primeira metade do século XIX:


martes, 18 de abril de 2017

Aproximación ó contexto ideolóxico e histórico do que xorde o Neoclasicismo

CONTEXTO DA ARTE CONTEMPORÁNEA

Este video é importante para recordar as claves das revolucións , delas xorde a arte contemporánea.

A VOLTA O CLASICISMO: ARTE NEOCLÁSICA

Nos inicios da arte contemporánea: Neoclasicismo e Romanticismo son as principais manifestacións.
Ámbos constitúen o refexo do ideario burgués: virtude cívica, rectitude moral, patriotismo e individualismo.
NEOCLASICISMO: significa o triunfo da razón e o redescubrimento da antigúidade clásica.

A PINTURA ROCOCÓ, FINAIS DO BARROCO

viernes, 7 de abril de 2017

MADRID: COMENTARIO

OLA! imos facer algunhas reflexións acerca das obras que vimos na visita aos grandes museos. MUSEO DEL PRADO
 1.- Resume as ideas principais que nos expuxeron sobre O Greco, Velázquez e Goya:
 -que obras comentou a guía?
-Cales son as características destas obras: liña, pincelada, cor, perspectiva, luz. Estilo .
2.-Que outras obras vistes no Prado? autor, estilo, temática, características.
3.-Cal foi a obra que máis che impactou? MUSEO THYSSEN
      1.-Comenta a obra de Jan Van Eick, que vimos na sala de primitivos flamencos.
      2.-Elabora un breve esquema de 4 obras do museo thyssen

 GUERNICA
 -Historia da obra.
 -Como representa o autor o tema?
 -Cal é a razón de que sexa un cadro tan emblemático?
 -Explica as diferentes partes que ten a obra. -técnica pictórica, análise da obra.

 MUSEO ARQUEOLÓXICO
 -Cal é a temática das diferentes salas?
 -Cita e explica unha obra de cada planta do museo.

 PRAZO DE ENTREGA: 21 DE ABRIL