sábado, 1 de junio de 2019

A ESPAÑA FRANQUISTA

VISUALIZA ESTE VIDEO: VER E REALIZA UN RESUMO . DIFERENCIA AS DIFERENTES ETAPAS DO FRANQUISMO E AS CARACTERÍSTICAS MÁIS IMPORTANTES DE CADA UNHA.