viernes, 8 de marzo de 2019

lunes, 4 de marzo de 2019

4º ESO: GRUPO 2; Desenvolvemento da Guerra 1-Este Reportaxe trata sobre a batalla do Somme. Ver este enlace
 -Este reportaxe trata sobre a batalla que cambiou o curso da guerra. Ver este enlace
-En este enlace podeís encontrar fotografías de la primera Guerra Mundial

RECURSOS PARA 4º ESO- GRUPO 1: CAUSAS DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL


Reportaxe sobre o estalido da guerra, abre este enlace

2º BACHARELATO- TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS E SOCIAIS NO SÉCULO XIX

Podedes ver este video para complementar as ideas do tema
da economía e sociedade no século XIX
Está dividido en tres partes temáticas:
-Desamortización e a agricultura: minutos 00:07- 05:31
-A industrialización e os transportes: 05:31- 19:45
-Os cambios sociais e demográficos: 19: 45- 42´