miércoles, 11 de marzo de 2015

PRESERVATION - BLAKE LITTLE

O Fotógrafo BLAKE LITTLE: "Cando vostede cobre alguén no mel, que ten o efecto de facer que se vexan coma se estivesen en ámbar,que están preservados", di Little. "E así é como se me ocorreu a idea e empecei a chamar ás imaxes das fotografías de conservación. "