viernes, 3 de mayo de 2019

2º BACH, E 4º DE ESO

 Documental presentado por MANOLO RIBAS.
Cal é a experiencia que relatan estas persoas?
 Busca información sobre as obras de Manolo Ribas que centran o argumento na Guerra Civil:
 " A lingua das bolboretas", " un saxo na néboa" e "Carmiña" relatos que serven de base para a película " A lingua das bolboretas",
e o "Lápis do carpinteiro"

2º BACH

TAREA PARA 4º ESO

VISUALIZA ESTE VIDEO, E TOMA NOTA DAS IDEAS PRINCIPAIS. DESENVOLVE ESTE ESQUEMA UTILIZANDO O LIBRO DE TEXTO.