miércoles, 15 de octubre de 2014

REVOLUCIÓN FRANCESA

A REVOLUCIÓN FRANCESA EN CÁPSULA

O NÚMERO ÁUREO

A Proporción Áurea é un concepto xeométrico;
si partimos un segmento en dúas partes iguais,
dividindo o total pola parte máis longa
obtemos o mesmo resultado que dividir a máis
longa entre a máis curta.
Se representa coa letra grega Phi,
en honor o escultor grego FIDIAS.
VER máis datos