viernes, 18 de diciembre de 2020

CARLOS III, O MONARCA ILUSTRADO : LUCES E SOMBRAS

VER ESTE VIDEO: Este documental revisa a figura humana e política de Carlos III. Nun momento no que Europa debatíase entre o inmovilismo das monarquías e a ilustración,Carlos III iniciou unha ampla reforma sen alterar o sistema.

jueves, 17 de diciembre de 2020

A CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ, FIN DA GUERRA DA INDEPENDENCIA E VOLTA DE FERNANDO VII como rei de España

VER este VIDEO dende o minuto 20´ Abarca dende a elaboración da Constitución de 1812 o remate da guerra de independencia e o inicio do reinado de Fernando VII.

lunes, 14 de diciembre de 2020

O REFORMISMO BORBÓNICO EN GALICIA

Mira este ENLACE, onde se desenvolve : O Reformismo borbónico en Galicia (matrícula do mar, o arsenal de Ferrol, apertura do comercio colonial)

lunes, 30 de noviembre de 2020

"A REVOLTA DOS SEGADORES", 1640. A CUESTIÓN CATALANA

Nestes videos vemos diferentes versións dun mesmo feito. Valora as características ideolóxicas de cada unha delas:

domingo, 1 de noviembre de 2020

AS CRISES BAIXOMEDIEVAIS : OS IRMANDIÑOS

A Revolta Irmandiña foi a maior revolta europea do século XV. 
Os abusos da nobreza galega xeraron unha verdadeira REVOLUCIÓN SOCIAL entre 1467-1469  
 VER
A torre de Sandiás foi unha das torres destruidas polos Irmandiños.

lunes, 26 de octubre de 2020

A ARTE BARROCA: SANTIAGO DE COMPOSTELA

A fachada da Catedral de Santiago de Compostela, é o exemplo máis significativo do Barroco galego
VER ESTA PRESENTACIÓN

miércoles, 21 de octubre de 2020

OS REINOS CRISTIÁNS

 A Reconquista é un largo periodo polo que os reinos cristiáns

do Norte da Península van conquistando territorios a Al-Andalus. 

Este proceso dura 8 séculos e remata coa conquista de Granada

en 1492.

É aceptable o termo " Reconquista"?. Volver a conquistar?.

A maioría da poboación hispano visigoda pacta cos musulmáns,

conserva propiedades, relixión... A resistencia inicial ós musulmáns 

do norte peninsular responde a continuación da resistencia que 

desenvolveran antes contra romanos ou visigodos.


O concepto de "Reconquista" é unha elaboración teórica posterior.

A conquista como unha cruzada, loita santa en defensa da 

cristiandade fronte o islam

"Santiago matamouros", da boa conta desta idea.

VER ESTAS PRESENTACIÓN SOBRE O PROCESO

Nº1

Nº2
Óleo de Francisco Pradilla, 1882 " A rendición de Granada"

domingo, 18 de octubre de 2020

OS MUSULMÁNS NA PENÍNSULA IBÉRICA

VER ESTA PRESENTACIÓN

ADAM SMITH " A ORIXE DA RIQUEZA DAS NACIÓNS". A ORIXE DO CAPITLISMO E DO LIBERALISMO ECONÓMICO

ADAM SMITH, coñecido pola súa obra " Orixe da riqueza das nacións",
 foi un economista e fiósofo escocés( s.XVIII). 
Smith plantea na súa obra a clave do benestar social centrado no " crecemento económico".
 Este progreso estaría baseado na división do traballo e na libre competencia.


Interesante a obra de Katrine Marçal: "¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?. VER ARTIGO
Katrine desenvolve a idea de que os postulados económicos
esquecen a figura da muller na ecuación, non conseguindo dar coa
descripción realista das motivacións dos individuos.
" os sentimentos, altruismo, compasión, solidaridad..non forman
parte das teorías económicas estándar". 

Para ver aspectos da teoría de ADAM SMITH, ver estos videos:
VIDEO 1: Cal é a riqueza das nacións?
VIDEO 2: A Teoría da Man Invisible

domingo, 4 de octubre de 2020

POBOS PRERROMANOS

O MISTERIO DA DAMA DE BAZA VER ESTE VIDEO

A VIDA NO NEOLÍTICO

O inicio da vida sedentaria, o paso da recolección e a caza á agricultura e gandeiría.
Innovación de novos recipientes mais eficaces: a cerámica. 
Unha gran revolución na historia da humanidade. 
" De Altamira al útil metal".
 Podes comezar no minuto 19.

Inicios da agricultura en diferentes zonas do planeta.

martes, 29 de septiembre de 2020

ACTIVIDADE 2º BACH. -PREHISTORIA NA PENÍNSULA IBÉRICA. O INICIO DOS TEMPOS

Elabora unha composición, unha carilla de folio, partindo do argumento que mostra o video. Podes comezar dende o minuto 10´: MEMORIA DE ESPAÑA: " EN EL INICIO DE LOS TIEMPOS"
Homo antecessor: réplica do cráneo incompleto
procedente da Gran Dolina, Atapuerca( Burgos).

jueves, 17 de septiembre de 2020

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DURANTE O CURSO
É importante concienciarnos da importancia da nosa protección e a dos demáis. 
-lembra gardar a distancia de 1,5 m, de seguridade. -lava as mans con frecuencia. 
-utiliza o xel hidroalcólico. 
-non toques os ollos, o nariz ou a boca  
(as mans tocan moitas superficies que poden estar contaminadas). 
-non compartas material escolar: bolís, lapis, gomas... 

 Clave usar ben a máscara

miércoles, 16 de septiembre de 2020

COMEZAMOS DE NOVO, CURSO 2020-21

 Ola!!!

Dende hoxe empezo a publicar no blogue recursos 

e comentarios de Historia e Arte.

Temos todo un curso por diante e somos

positivas e estamos ilusionadas.💪

A inspiración: INVICTUS, o poema de

WILLIAM ERNEST HENLEY

En la noche que me envuelve,
negra, como un pozo insondable,
le doy gracias al dios que fuere,
por mi alma inconquistable.

En las garras de las circunstancias,
no he gemido, ni he llorado.
Bajo los golpes del destino,
mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado.

Más allá de este lugar de ira y llantos,
acecha la oscuridad con su horror,
Y sin embargo la amenaza de los años me halla ,
y me hallará sin temor.

Ya no importa cuan estrecho haya sido el camino,
ni cuantos castigos lleve mi espalda,
Soy el amo de mi destino,
Soy el capitán de mi alma.


Deixando a un lado o drama vital que mostra

o poema...quedémonos prendadas dos últimos versos:

 " son o amo do meu destino,

son o capitán da miña alma."domingo, 7 de junio de 2020

A TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA: paso da Dictadura á Democrácia.

O desmantelamento do franquismo:
Xoán Carlos nomeou presidente do Goberno a Adolfo Suárez, un antigo falanxista que
optara polo aperturismo.
Suárez buscou o apoio da oposición, que acabou aceptando unha ruptura pactada.
En 1976 , as Cortes franquistas aprobaron a Lei de Reforma Política.


O 23 de Febreiro de 1981, un grupo de gardas civís, ao mando do tenente coronel
Antonio Tejero, irrompeu violentamente no Congreso de Deputados. Paralelamente,
o capitán xeneral Jaime Milans del Bosch sublevábase en Valencia para acabar coa
democracia.
A actuación do rei, a falta de apio da xerarquía militar e a unidade de todas as forzas
democráticas fixeron fracasar o golpe.


O EXILIO E A OPOSICIÓN AO FRANQUISMO

Que destino tiveron os exiliados? como se xestaron e medraron os partidos e movementos da
oposición? por que é necesaria a recuperación da memoria histórica?.

A voz dos exiliados:

"Franco, túa é a facenda,
a casa, o cabalo e a pistola.
Miña é a voz antiga da terra.

Ti quedas con todo e déixasme
espido e errante polo mundo...
Máis eu déixote mudo...mudo!"

León Felipe: " Repartición" 1940.

Preto de 400.000 persoas tomaron o camiño do exilio ao final da Guerra Civil por temor as
represalias.


Entre 1939 e 1945, grupos de partidarios da República , coñecidos co nome de maquis, aquí en
Galicia como fuxidos, resistiron acochados en zonas de montaña, onde realizaban emboscadas
armadas coa esperanza de que a derrota das potencias do Eixe causase a caída do franquismo.

FOUCELLAS , foi o fuxido máis carismático. VER  este videoAS MULLERES DURANTE O FRANQUISMO

Os avances en materia de igualdade xurídica da muller , que realizara a II República,
foron anulados polo réxime de Franco.
O argumento esgrimido polo franquismo foi a superioridade física e intelectual do home,
quen debía encargarse en exclusiva dos asuntos públicos e de proporcionarlle ingresos
a familia.  Que decir...sin comentarios!.

A influencia da Falanxe e da Igrexa na regulación das condicións de vida das mulleres
foi moi importante, ata o punto de que introduciron uns costumes e uns modelos sociais
moi sexistas e conservadores.

A SECCIÓN FEMININA: O modelo falanxistas. Reforza a idea dunha muller submisa
e obediente, esposa e nai, que debía atender en exclusiva as tarefas domésticas.

Este video, VER, resume as características da Sección Feminina.


A desigualdade quedou consagrada no Código Civil e no Código Penal, que castigaba duramente
o adulterio das mulleres, mentres que era tolerante co dos homes. Tamén se derogou o matrimonio
civil e o divorcio.
As mulleres carecían practicamente de todo dereito laboral, o marido era o seu representante legal,
o que significaba a imposibilidade de ter un dereito básico como unha conta corrente ou mercar
ou vender sen autorización do marido. En definitiva a muller era unha menor de idade que nece-
sitaba ser tutelada. 
O FRANQUISMO: Estado totalitario. Da autarquía ao Plan de Estabilización

A dictadura de Franco foi un réxime totalitario, inspirado no fascismo
italiano, que gobernou España entre o 1939-1975.

Estes vídeos responden  as preguntas:
 Que réxime político instaurou o franquismo?
VER
Os efectos da Guerra Civil foron devastadores.O país perdeu case un
millón de persoas. Orixinouse unha grande escaseza de produtos
de primeira necesidade. A miseria transformouse nunha realidade cotiá.

Franco baseou a súa política económica na AUTARQUÍA e nun forte
dirixismo económico e intervención estatal. Este vídeo,VER, explica as
características de este modelo económico e os seus resultados reais.
 Ante a escaseza xeneralizada, o Estado impuxo cartillas de racionamento.
O racionamento de produtos fixo xurdir o mercado negro o chamado
ESTRAPERLO.Este vídeo, VER, explica a conexión entre autarquía e 
estraperlo.A finais da década de 1950 , o fracaso da política autárquica, a nova situación internacional, e o
descontento popular convenceron ao réxime da necesidade dunha reorientación política e económica.
En 1957 entraron no goberno algúns ministros vinculados ao OPUS DEI, con criterios máis técnicos
e modernizadores. Estos tecnócratas deseñaron o PLAN DE ESTABILIZACIÓN, 1959

Obxetivo  era sustituir unha economía pechada con forte control estatal por unha economía
vinculada ao capitalismo internacional e con maior peso da iniciativa privada. Este video, VER, explica as súas características e resultados.

jueves, 4 de junio de 2020

STOP RACISMO

O pasado 25 de maio morreu G.Floyd, cidadán estadounidense negro de 46 anos.
G.Floyd morreu, despois de estar 8 minutos inmobilizado co pescozo oprimido
polo axente de policía que o custodiaba.
As gravacións mostran a Floyd implorando ó policía por non poder respirar.
A morte de este home abriu o debate e a indignación. De acorto cos datos
do The Washington Post ao redor de 1254 persoas negras perderon a vida
a mans de axentes da policía dende xaneiro de 2015.

Un horror! Que podemos facer nos?.
A resposta é clara ; concienciarnos e deixar de ser meras observadoras.
A frase de DESMOND TUTU resume a idea" Si eres neutral en situacións
de inxustiza, elixes o lado do opresor".

Unha actitude positiva é formarnos sobre a historia do racismo sistémico
en USA, e no resto do mundo. Que ler?... esta é una proposta:

1.- " Vida y voz de un hombre negro" , MALCON X.
  A vida de Malcon X é un exemplo de superación. O libro narra con detalle
como sacou de cada erro unha lección e como evolucionou no seu pensamento
e nas súas reivindicacións raciais.


2.-"Los condenados de la tierra" , FRANTZ FANON.
O autor presenta nesta obra un argumento que abraza a realidade dos oprimidos.
Pioneiro do "Movemento de Descolonización" ,Fanon examina as causas e formas 
de racismo.
3.-"La libertad es una batalla constante", ANGELA DAVIS
Angela Davis, filósofa , activista afroamericana antirracista e feminista. Icono dos
Black Panters neste video fala sobre a violencia, a revolución e a realidade que viven
as persoas negras na América dos anos 60 e 70. 
Despois de décadas de loita, Angela  preguntase " como é posible levantarse  e 
defender a xustiza solo para un tipo de persoas e permitir que a inxustiza afecte a
outras?"

4.- "Americanah" CHIMAMANDA NGOSI ADIHIE
Chimamanda é una escritora Nixeriana. Americanah" é unha novela sobre o amor,
a raza e o cabelo afro. 
Neste vídeo vemos unha conferencia da autora onde reivindica a identidade
e o orgullo racial. Neste discurso, de 2009,  salienta o perigo da historia única,
de como crea falsos estereotipos. A historia única crea unha gran dificultade para o 
recoñecemento da nosa igualdade humana.

lunes, 1 de junio de 2020

O XARDÍN DA CASA DE FORTUNY

O Museo do Prado na súa web presenta unha serie de videos
sobre diferentes obras de arte, motivado polo confinamento
do COVID-19.
 Unha das obras comentadas é  "O Xardín de Fortuny",
obra de Fortuny con una parte completada polo seu cuñado
Raimundo Madrazo.

Adoro a obra de Mariano Fortuny. A luz que capta dunha forma
tan intensa. A súa linguaxe preciosista. Esquisitez e beleza.

Enamorado de África e da súa cultura, que coñece a raiz de ser cronista
pictórico na 1º guerra de Marrocos en 1860. Fortuny crea unha atmosfera
exótica en todos os cadros con unha preocupación pola luz e a cor que
enlaza co Impresionismo.


 


A miña obra favorita de Fortuny é ..."Os fillos do pintor no salón xaponés".


jueves, 28 de mayo de 2020

RECURSOS PARA OS TRABALLOS DE 4º DE ESO

1.- A GUERRA FRÍA: O MURO DE BERLÍN

Un infranqueable pano de aceiro, en palabras de Winston Churchill,
dividiu Europa e o mundo enteiro.2.- OS CONFLICTOS DA GUERRA FRÍA:
  
    VIETNAM: No territorio da colonia francesa de Indochina,
ao rematar a Segunda Guerra Mundial iniciouse unha longa guerra,
primeiro contra Francia e logo contra os Estados Unidos.
Un clásico do cine: APOCALYPSE NOW  é unha película americana de 
1979, dirixida por F.Ford COPPOLA, que representa as atrocidades
do que foi este conflicto, o "horror".
  O guión está baseado na obra "corazón das tebras", de Joseph Conrad.
Ambientada nos abusos brutais coloniais no Congo Belga. É unha 
película de culto, moi interesante de ver.  A CRISE DOS MISILES  : en 1959, a guerrilla revolucionaria de Fidel Castro
fíxose co poder en Cuba. A súa política de nacionalización dos recursos económicos 
provocou a hostilidade do goberno de Estados Unidos, que declarou o boicot
económico a Cuba.
O goberno soviético ofreceu a súa axuda ao réxime de Castro.
Un momento de máxima tensión entre os bloques foi a Crise dos Misiles.

3.- A DESCOLONIZACIÓN: CONFLICTO  PRÓXIMO ORIENTE.

Ao rematar a Segunda Guerra Mundial, na zona de Oriente Próximo, a presenza
colonial presentaba formas diversas.

Existían países independentes, como Irán e Iraq, baixo a influencia británica,
e algúns protectorados franceses ( Siria e Líbano) e británicos (Xordania e Palestina).

A situación máis complexa dábase en Palestina, onde un elevado número de po-
boación xudía aspiraba a crear un Estado propio. Esta demanda fíxose moito máis forte 
cando algúns países apoiaron a creación do Estado de Israel como unha compensación
polo Holocausto .

A creación de Israel contou desde o primeiro momento coa oposición dos países 
árabes e a poboación musulmá de Palestina, que se enfrontaron belicamente ao novo 
Estado.
Este feito iniciou un conflicto que pasou por diferentes fases, e que se mantén 
vixente ata os nosos días.
É unha das cuestión máis graves e enquistadas da política internacional.

Estes videos ilustran dunha forma obxetiva a oríxe do conflicto. Pero hai un dato
que é interesante resaltar: cando se crea o Estado de Israel por a resolución da ONU,
en 1947 o territorio adxudicado aos xudeos era o 55% coa particularidade do dominio
de practicamente toda a zona costeira. A costa mediterránea oviamente é un valor 
importantísimo para calquer estado da zona. O reparto parte dende o seu inicio dunha
clara desigualdade.  O primeiro video ilustra claramento con mapas todo o proceso,


 4.- FIGURAS CLAVES DA DESCOLONIZACIÓN:

    - MAHATMA GANDHI
- PATRICE LUMUMBA:

Patrice Lumumba é unha figura que emociona.
A valentía en denunciar os abusos cometidos polos belgas durante a colonización
e a negativa a aceptar o dominio económico posterior a descolonización firmaron
a súa sentencia de morte.

As imáxes do seu arresto son conmovedoras. A súa camisa branca e o seu
estupor e impotencia nos recorda o cadro de Goya " Os fusilamentos do 3 de maio".
Novamente " Impotencia ante a barbarie".


sábado, 23 de mayo de 2020

martes, 19 de mayo de 2020

2º BACH- MOMENTO CLAVE: O ATENTADO DE CARRERO BLANCO. 1973

En decembro de 1973 prodúcese o atentado contra Carrero Blanco,
Xefe do Goberno Español.
Esta morte tivo numerosas consecuencias ; o sector inmobilista
denominado "Bunker" conseguiu que Franco nomeara, como
sucesor de Carrero, a un membro da liña dura: Carlos Arias Navarro.
Carlos Arias Navarro sería anos máis tarde o que anunciaría
o tan repetido e visto discurso "Españoles, Franco ha muerto".

Os autores do atentado non foron xuzgados e se beneficiaron
da anmistía do ano 1977.


2º BACH- CONSOLIDACIÓN E FINAL DO FRANQUISMO

sábado, 16 de mayo de 2020

2ºBACH- O PLAN DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA- " MILAGRE ESPAÑOL"

Despois do fracaso da economía autárquica, que retrasou
ata finais da década dos 50 o desenvolvemento económico,
comeza o despegue co PLAN DE ESTABILIZACIÓN.

O pacto con EEUU( 1953), a pesar de non haber sido
España incluída no PLAN MARSHALL, e o ingreso na
ONU (1955) fortalece un réxime instalado no inmobilismo
político pero que inicia unha lenta evolución económica.

Durante o bienio 1957-59 un novo goberno levou a cabo
unha serie de medidas adicadas a cambiar a economía .
GOBERNO DE TECNÓCRATAS: grupo de técnicos
economístas do OPUS DEI.

domingo, 10 de mayo de 2020

2º BACH. ECONOMÍA FRANQUISTA. PRIMEIRA ETAPA: AUTARQUÍA

Ao remate da guerra o país quedou devastado.
Era urxente un proceso de recuperación económica.
Se implantan as CARTILLAS DE RACIONAMENTO,
que permitían comprar ,de forma limitada , productos básicos.

Xorde o ESTRAPERLO, mercado negro que esquivaba
o razonamentoao que estaban sometidas todas as familias.


 O obxetivo será a AUTARQUÍA, acorde aos plantexamentos do fascismo italiano,
tan admirado polos dirixentes falanxistas, que opinaban que un país non podía ser
independente políticamente si non era económicamente autónomo.


A DICTADURA FRANQUISTA- SECCIÓN FEMENINA

SECCIÓN FEMENINA, fundada por PILAR PRIMO DE RIVERA.
Foi un instrumento clave de Franco para difundir entre as mulleres
os principios do nacional-catolicismo e os valores tradiccionais.

Máis de 600.000 mulleres inscritas foron educadas co obxeto de
converterse en " anxos do fogar"

4º ESO. CONSECUENCIAS DA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

sábado, 9 de mayo de 2020

4º ESO- GUERRA CIVIL, AXUDA MILITAR AO BANDO FRANQUISTA

Italia, Alemania e Portugal apoiaron o alzamento franquista.
A victoria do bando nacional tivo moito que ver con esta axuda.

98.000 soldados entre alemáns e italianos viñeron a loitar a
España fronte aos 4.000 da URSS; único país que apoiou á República.

Alemania e Italia aportaron 1500 avións fronte ós 680 da URSS.

Clave nesta colaboración foi a LEXIÓN CONDOR,
operación secreta que non foi recoñecida por Hitler.
GUERNIKA, foi un dos obxetivos da aviación alemá.

Cal foi a causa de este obxetivo?, en xeral sembrar o terror
entre milicianos e gudaris vascos así como experimentar con
bombas para obter os mellores resultados.

GUERNIKA foi o campo de probas . A aviación alemá elixe
un día de mercado para que o efecto na poboación fora
máis dramático.

Este video profundiza na LEXIÓN CONDOR, e na
intervención na Guerra Civil.

lunes, 4 de mayo de 2020

BENIGNO ANDRADE, "FOUCELLAS", o último FUXIDO.

Unha vez sometida Galicia, as persoas que
se mantiveron leais á república só tiñan
unha forma de defenderse e de organizarse
fronte á represión franquista: a guerrilla.

A guerrilla xurde de forma espontánea,
instinto de supervivencia de homes
e mulleres que se botaron aos montes
para fuxir da rpresión. Os fuxidos.

O Foucellas, foi o fuxido de máis sona.
Tardaron 16 anos en capturalo, en 1952
e os poucos meses aplicaronlle o "Garrote Vil".

domingo, 3 de mayo de 2020

2º BACH. A CONSTRUCIÓN DO ESTADO FRANQUISTA

7 DOS PAÍSES QUE LOITAN MELLOR CONTRA O CORONAVIRUS ESTÁN LIDERADOS POR MULLERES

O Washintong Post reflexiona sobre esta situación e conclúe:

" As mulleres lideraron as propostas máis rápidas á epidemia
e agora están conseguindo a volta ó traballo máis temperá.
Teñen menos marxe de erro porque demostran ser máis previsoras,
lanzaron as medidas máis audaces de prevención e o seu 
liderado é máis eficaz, democrático, colaborador e compasivo"2ºBACH- A ESPAÑA REPUBLICANA- FEDERICA MONTSENY

FEDERICA MONTSENY
Política, sindicalista e escritora anarquista.
Foi ministra durante a 2º República,
durante o goberno de Largo Caballero.
Foi a primeira muller con cargo ministerial
en España.
No periodo corto que durou o seu ministerio
planteou plans de acollida para a infancia,
listado de profesións para exercer persoas
con discapacidade e tamén a 1º lei do
aborto en España.
Cando sae do goberno en maio do 1937,
opina que dende o goberno non se pode
facer ningún cambio social, sendo o
único camiño a Revolución libertaria.

Neste documental do ano 1991, Federica
Montseny comenta a súa experiencia vital,
e a súa permanente militancia anarquista.
Os minutos claves do video, dende o
minuto 25´.
Moi interesante a referencia a Casas
Viejas, a reflexión sobre a tensión
durante a guerra entre comunistas e anarquistas.
Todo o video resulta moi clarificador
do pensamento anarquista.

2º BACH- A ESPAÑA REPUBLICANA DURANTE A GUERRA CIVIL. BUENAVENTURA DURRUTI

Paralelo á Guerra Civil os anarquistas da CNT,
e gran parte da UGT emprenden unha profunda
REVOLUCIÓN SOCIAL,  e a súa expresión
máis significativa foron as COLECTIVIZACIÓNS:
Aragón, Andalucía, Castela- A Mancha.

En xullo e agosto de 1936 destacaron as
experiencias revolucionarias en CATALUÑA,
realizadas polo sindicato anarquista da CNT. 
A figura clave foi BUENAVENTURA DURRUTI,
lider da "Columna Durruti" que parte hacia
Madrid a frear o rápido avance dos sublevados.

En Madrid morre Durruti, sen cumplir o
sono da utipía libertaria.
Durruti é unha das grandes referencias do
anarquistmo español.
O estudo máis significativo sobre a súa
figura é a obra de Abel Paz: "Durruti en la
revolución española"

lunes, 27 de abril de 2020

2º BACH- O EXILIO DOS NENOS DA GUERRA CIVIL

Os nenos foron os grandes olvidados da Guerra Civil.
Según o historiador R.Salas Larrazábal, durante
a guerra morreron 138.030 nenos.

Sumado a esto está o exilio de miles de nenos.
Uns 34.000 nenos de entre 3 e 15 anos foron
evacuados de todo o Estado.

O goberno republicano fixo un chamamento
internacional " Axuda a nenos españois".
Responderon Francia, Inglaterra, Suiza,
URSS e México.
En marzo de 1937 saen os primeiros 400
nenos evacuados.
A maioría destes nenos e nenas volveron,
salvo o caso Ruso, que pasaron a ser
coñecidos como " Nenos de Rusia".


2º BACH- FOTÓGRAFOS DA GUERRA CIVIL: A IDENTIDADE DE ROBERT CAPA

Durante a Guerra Civil dous fotógrafos destacaron
dunha forma significativa:
GERDA TARO e ENDRE FRIEDMAN
 Estes nomes son as identidades reais do
fotógrafo ROBERT CAPA. Este foi o
seudónimo, intersexual inventado por
Gerda .
Esta parella traballou o unísono realizando
reportáxes fotográficos que firmaban
con este pseudónimo masculino,
ROBERT CAPA.
Gerda quedou escurecida pola asociación
do pseudónimo a Endre Friedman, ó que
 atribuiron a maior parte das fotografías.
Con todo, "A maleta Mexicana", un
conxunto de pequenas caixas de cartón
desaparecidas durante décadas( contiñan
entre 3000 e 4000 fotografías e negativos,
demostraron que Gerda disparou
moitos destes negativos.
Que factores conspiraron para facela
invisible?
GERDA TARO foi a primeira fotoperiodista
de guerra , que morreu en plena acción.


A fotografía máis emblemática da Guerra Civil foi "Morte dun miliciano"
A autenticidade da imaxen foi cuestionada, este video plantea a hipótese da súa veracidade.
 GERDA TARO queda reflexada na novela " A moza da leica" de Helena Janeczek
(premio Strega 2018 en Italia). Esta é unha novela sobre a fotógrafa alemana
onde revindica a súa importancia e o inxusto da súa falta de recoñecemento.

viernes, 24 de abril de 2020

2º BACH- O BOMBARDEO DE GUERNICA

O 24 de abril 1937 prodúcese o bombardeo de GERNICA
pola lexión Cóndor, unidade aérea da Luftwaffe, ó
servizo da causa franquista.
O bombardeo o sufriu unha poboación civil indefensa.
A finalidade era desmoralizar á poboación civil.

A proxección internacional que tivo este
bombardeo pon de manifesto a división ideolóxica
mundial que augura a 2º Guerra Mundial.

jueves, 23 de abril de 2020

2º BACH. OS CARTEIS DA GUERRA CIVIL

O CARTELERISMO na Guerra Civil
non desenvolveu só un labor de
propaganda, senón que avogou tamén
por ser un medio de difundir as ideas.

O cartelerismo foi un arte de VANGARDA


Podes ver neste ENLACE os mellores carteis da
Guerra Civil e da 2º República.

4º ESO- A REFORMA EDUCATIVA NA REPÚBLICA

Os cambios en educación na 2ºRepública
resumen a filosofía e os ideais de igualdade
e de búsqueda de mellora da sociedade.

A educación foi un dos piares máis
importantes. Mestres e Mestras
traballaron por un ensino público,mixto,
laico e solidario.

 FEDERICO GARCÍA LORCA,creador da iniciativa do teatro ambulante por toda España. "A BARRACA"

miércoles, 22 de abril de 2020

23 DE ABRIL, DIA MUNDIAL DO LIBRO E OS DEREITOS DE AUTOR

O confinamento da a oportunidade de dedicar máis horas á lectura.
Se non o fixeches xa, hoxe é un bo día para empezar.

 

DÍA INTERNACIONAL DA NAI TERRA

A NATUREZA é a que está a saír
beneficiada desta pandemia.

martes, 21 de abril de 2020

4º ESO- DEBATE SOBRE O VOTO FEMININO, 2º REPÚBLICA

CLARA CAMPOAMOR e VICTORIA KENT
protagonizaron un intenso debate.
Clara a favor, e Victoria en contra do
voto das mulleres.
As dúas eran políticas, feministas
e defensoras da muller.
Cal é a causa da diferente opinión
que tiñan sobre o voto feminino
nese momento ambas políticas?.

É sorprendente o que opinaban sobre
o voto das mulleres algúns dos
parlamentarios masculinos:
" as mulleres teñen debilidade psiquica"
"as mulleres son histéricas e irracionais".

viernes, 17 de abril de 2020

4º ESO- A SEGUNDA REPÚBLICA

Despois da Dictadura de Primo de Rivera,
as eleccións do 12 de abril de 1931
demostraron unha clara vontade de cambio.
O triunfo Republicano foi evidente.

A aceptación da Dictadura por parte
do rei Alfonso XIII foi un feito imperdoable.
Como iba reinar democráticamente
despois disto?.

Alfonso XIIIante os resultados electorais
abandona o trono e entramos nunha
nova fase: A SEGUNDA REPÚBLICA.

Antes de profundizar, interioriza
este esquema conceptual.


jueves, 16 de abril de 2020

2ºBACH. A DIMENSIÓN INTERNACIONAL DA GUERRA CIVIL

BRIGADAS INTERNACIONAIS

Estiveron formadas por voluntarios dun amplo
abano ideolóxico, todos movidos por a
solidaridade en defensa da causa republicana.

A súa intrvención foi moi importante na
defensa de Madrid.
Varios escritores estiveron no conflicto
comprometidos tiveron inspiración
para as súas obras.

Enrest Hemingway "Por quen dobra as campás",
a súa muller Martha Gelhorn considerada
unha das corresponsais de guerra máis
importantes do século XX.

Martha Gelhorn, nuha carta a Eleanor Roosevelt,
escribe dende Barcelona no ano 1938:
" E sabe outra cousa? Este país é demasiado
fermoso como para que os fascistas
fágano seu. Xa converteron Alemaña,
Italia e Austria en algo repugnante que mesmo
a paisaxe é fea...
hai que salvar España para a xente decente,
é demasiado fermosa para desperdiciala".

Outro escritor que participou na guerra
foi George Orwell, escribiu " Homenaxe a Cataluña",
que serviu de inspiración para "Rebelión na Granxa".

Algúns brigadistas acabaron convertíndose en
figuras políticas importantes:

Willy Brandt: alcalde de Berlín e despois
chanceler alemán.

David Alfaro Siqueiros: pintor mexicano .

martes, 14 de abril de 2020

2º BACH- PROTAGONISTAS DA GUERRA CIVIL- QUEIPO DE LLANO

Queipo de LLano,
Responsable da propaganda política 
radiofónica.
Xeneral golpista,
figura controvertida, 
protagonista de arengas radiofónicas
que incitaban ó exterminio do rival
ideolóxico e a violación sistemática.

4º ESO- DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA.

Continuamos co tema 9:
ESPAÑA NO PRIMEIRO TERZO DO SÉCULO XX.
Despois de ver todos os elementos que propiciaron
a crise da Restauración na práctica anterior,
pasamos a instauración dunha dictadura militar
imposta polo xeneral Primo de Rivera en 1923. 
Este video plantea as claves para estas cuestións:
-Como foi posible a súa instauración?.
-Que política seguíu o novo réxime?
-Por que acabou dimitindo o dictador?


sábado, 11 de abril de 2020

AUTOCOÑECEMENTO VOCACIONAL

monicadizorienta.blogspot.com

Mónica Diz é a orientadora do
IES A Sardiñeira. Ten no seu blog
infinidade de información moi
interesante para o alumnado,
profesorado, pais e nais de secundaria.

Aquí inclúovos unha serie de videos
onde se desenvolve o autocoñecemento
vocacional.

Neles analízanse os diferentes factores
a ter en conta:1.- Introdución á orientación:
 2.- Capacidades cognitivas:
 3.-Estilos de aprendizaxe:
 4.-Resultados académicos:
 5.- Gustos persoais:
 6.- Como me vexo, como me ven:
7.- Que quero ser:
8.- A influencia da contorna:

martes, 7 de abril de 2020

2º BACH. A GUERRA CIVIL: O INICIO DO PENSAMENTO ÚNICO.

"A lingua das Bolboretas"

Non consigo ver o final da "Lingua das Bolboretas"
sen sentir unha emoción enorme.
A impotencia, o medo e a deshumanización
froito da imposición ideolóxica.
O terror como arma para paralizar
e obrigar a priorizar a supervivencia.

Ese era o mundo no que creceron
as xeracións da guerra e da
posguerra.

" A Lingua das Bolboretas",
 está baseado no libro de Manuel Rivas,
"Que me queres, amor?".
Narra a cotidianidade galega en 1936.
Mostra o labor da nova educación.

Decenas de mestres apoiaron as labores
educativas republicanas.
Grazas a esta labor foi posible
a alfabetización do pobo.

Este labor foi cruelmente reprimida
polo franquismo, quen levará a cabo 
un castigo cruel, sistemático e ordenado
contra os mestres.

lunes, 6 de abril de 2020

domingo, 5 de abril de 2020

EDUARDO AUTE, "A BELEZA"

Onte morreu L.Eduardo Aute.
Este poema é sublime.

"Revindico el espejismo
de intentar ser uno mismo,
ese viaje hacia la nada
que consiste en la certeza
de encontrar en tu mirada,
LA BELLEZA..."

Boa viaxe!
viernes, 3 de abril de 2020

4º ESO. NOVO TEMA

Vamos comezar novo tema.

TEMA 9: ESPAÑA NO PRIMEIRO TERZO
DO SÉCULO XX(1902-1939)

Vamos iniciar o tema coa
a crise da Restauración.
Alfonso XIII inicia o seu reinado
en 1902. Este feito coincide coa forte
crise provocado polo desastre de
1898 ( pérdida das colonias).
Para contestar as preguntas
da aula virtual sobre a
SEMANA TRÁXICA DE 1909
E A CRISE DE 1917:

MIRA ESTE VIDEO , dende o minuto 28

2º BACH- NOVO TEMA : A GUERRA CIVIL.

Vamos comezar un novo tema.
A GUERRA CIVIL.
Tema clave e dramático.
 Sería interesante que traballarades neste novo tema,
empezando por interiorizar o esquema.
Empezamos coma sempre co esquema conceptual.
A semana seguinte a Semana Santa,
faremos as prácticas de profundización
de contidos.
TRABALLO DE SEMANA SANTA: INTERIORIZAR ESQUEMA.

ÁNIMO E SAÚDE PARA TOD@S


FRASE DO DÍA

Cando o que podemos facer para axudar
é quedarnos na casa.
Os paxaros cantan máis alto ou é que
non se escoita o ruído dos coches?

"Levanteime esta mañá, 
sorrín co SOL NACENTE,
tres paxariños achéganse ao limar
da miña porta, cantando cancións doces,
con melodías puras e verdadeiras.

Dicindo: esta é a miña mensaxe para tí".

"NON TE PREOCUPES POR NADA,
TODO ESTARÁ BEN".


martes, 31 de marzo de 2020

FRASE DO DÍA

A importancia de centrarnos no positivo.
Centrarnos en todo o que temos e non
nas carencias que nos provoca esta
situación actual.

 

 Para axudar en todo este proceso: MEDITACIÓN, como práctica ÁNIMO.
 
 

2º BACH- A ÚLTIMA ETAPA DA 2º REPÚBLICA. VICTORIA DO FRONTE POPULAR E GOLPE DE ESTADO

En febreiro de 1936 celebráronse as últimas eleccións
da 2ºRepública e as últimas libres en España
en máis de 40 anos.

lunes, 30 de marzo de 2020

4º ESO- O NACEMENTO, NO CONTEXTO DA CRISE DE 1929, DO FASCISMO ITALIANO E O NAZISMO ALEMÁN

A crise de 1929 repercutiu nas economías europeas
e propiciou o nacemento de correntes políticas totalitarias;
Nazismo alemán e Fascismo italiano.
Consideraban éstes que habían sido inxustamente tratados
despois da 1º Guerra Mundial e creceu o resentimento.

Benito Mussolini e Adolf Hitler se presentan como salvadores,
"Mesías" e organizan toda unha esceneografía para
impresionar e convencer a poboación.

viernes, 27 de marzo de 2020

PRÁCTICAS DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL. TODO VAI UNIDO

NAMASTÉ
" EU saúdoche", "Eu inclínome diante túa".
Nas clases de yoga é moi común
que comece a práctica con NAMASTÉ,
e remate con NAMASTÉ.
É unha forma de mostrar respecto
e agradecemento a outra persoa.

Esta entrada no blog é para animaros
a facer prácticas saúdables.
O yoga é un recurso xenial.
Notarás unha melloría de ánimo e
física. En estes momentos é preciso
ter rutinas de salud e de interiorización.
Estar con nos mesmos, vivindo o "ahora"
e aceptando a situación que nos toca
vivir.

Este é un video de inciación.
 XUAN LAN, está facendo
actualmente directos as 18:00
cada día. Podedes buscala en youtube.

Normalmente comeza con unha
pequena meditación, y termina
tamén con unha dedicación da
práctica a un propósito positivo.

MUCHO ÁNIMO
Y FELIZ PRÁCTICA.