lunes, 16 de abril de 2018

O medo e a represión

FRANQUISMO

Interesante este video de Memorias de España, documentales de RTVE .Construcción de un novo estado. Represión, Estado policial. El maquis.....
Elabora un esquema conceptual , partindo do libro de texto e ampliando información con datos que aporta o documental.