martes, 25 de septiembre de 2018

HISPANIA ROMANA

HISPANIA ROMANA- documental de RTVE
Realiza un breve resumo e cita os aspectos que completan o esquema realizado a partir do apartado do libro de texto.

-Elabora un mapa con as principais cidades fundadas por Roma e as calzadas que comunicaba o territorio de Hispania.

PRÁCTICA DE ARTE

TAREFA PARA O LUNS 1 DE OUTUBRO: Realiza seguindo as pautas de Análise e Comentario a seguinte obra: "Triada de Mikerinos"

ARTE NA RÚA

As intervencións artísticas urbanas , con unha tendencia claramente figurativa, están presentes nas rúas. Non é preciso entrar nos museos para ver arte. En Madrid www.estudio34.com elaborou unha GUÍA INTERACTIVA da arte urbana de Madrid. En Vigo a web  www.narcolepticos.com, recopila pezas de arte urbano. A idea é crear un museo o aire libre decorando espazos públicos. Ver

jueves, 20 de septiembre de 2018

PREHISTORIA DA PENÍNSULA IBÉRICA

Visualiza el video " De Altamira al útil metal" Realiza un resumo diferenciando as diferentes partes do documental e as ideas principais que presenta.