jueves, 7 de junio de 2018

A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

TAREA 4.

 A Sección Femenina española con Pilar Primo de Rivera, a cabeza, difundiu o Manual da Boa Esposa. Encargandose de adoctrinar nun papel secundario e dependente
 Despois de ver este video, realiza un breve resumen:
 -cal é o obxetivo de este manual? -que modelo de muller busca?, que modelo de home?
 -que implican os roles que plantexa para ambas partes?
-que cambiou no momento actual?, que queda por cambiar?

martes, 5 de junio de 2018

TAREA 3 4º ESO

Despois de visualizar este video, responde as seguintes cuestións:

1.-Que son as Milicias Populares?
2.-Medidas que toman os sublevados nas zonas que dominan: cal é a posición da igrexa ante o conflicto?
3.- En que consiste " o paseo", practicado por ambos bandos?
4.- Federico García Lorca e a Guerra Civil.
5.- Cal é a postura frente o conflicto dos países europeos?
6.- Consecuencias da Guerra Civil.